Vooroverleg gemeente Grave

Stappen
Stap 1|17 Informatie

Het vooroverleg houdt in dat u een concept ontwerp inlevert voor een aanvraag. In sommige gevallen zijn hier dan ook kosten aan verbonden.

Wat heeft u nodig voor dit formulier?

  • Het is makkelijk om de volgende gegevens bij de hand te hebben
  • Wanneer u al een eerder vooroverleg met de gemeente heeft gehad over dit onderwerp: het zaaknummer
  • Wanneer u een bedrijf bent: wat is de bedrijfstak (standaard bedrijfsindeling 2009 SBI)
  • KvK-nummer of BSN van diegene die u machtigt om namens u het vooroverleg bij te wonen
  • Aan het einde van het formulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen. Dit kan digitaal of per post
  • Onze voorkeur gaat uit naar digitaal, zodat uw melding dan sneller kan worden verwerkt